Jaarverslag 2016

De raad heeft in 2016 vijf adviezen en een achtergrondstudie uitgebracht. Het jaarverslag bevat hiervan een beknopt overzicht. Bij elk advies is kort beschreven hoe adviesvragers, veldpartijen en de pers hebben gereageerd.