Jaarverslag 2015

De raad heeft in 2015 drie adviezen en drie briefadviezen uitgebracht. Het jaarverslag bevat hiervan een beknopt overzicht. Bij elk advies is kort beschreven hoe adviesvragers, veldpartijen en de pers hebben gereageerd.