Achtergrondstudie: De rol van fondsen voor de wetenschap in Nederland

Charitatieve fondsen spelen een bijzondere rol in de financiering van wetenschappelijk onderzoek. De AWTI heeft hier een korte verkenning naar laten uitvoeren. Het blijkt dat het aandeel van deze fondsen in het totale Nederlandse onderzoeksbudget in vergelijking met andere Europese landen aan de maat is, maar wel sterk geconcentreerd is in de hoek van de gezondheidsfondsen.