Hoe kan de Kamer haar kennispositie versterken?

Wat is de wetenschappelijke onderbouwing van beleid? En wat is de wisselwerking tussen wetenschap en politiek? Deze vragen stonden centraal tijdens het kennisevenement ‘Beweren en Bewijzen - Ontmoeting tussen wetenschap, advies en politiek’ op 23 en 24 mei 2022. Het evenement werd in samenwerking met Parlement en Wetenschap en andere kennisinstellingen georganiseerd in en rond de Tweede Kamer. AWTI-voorzitter Eppo Bruins was aanwezig en kwam met drie suggesties voor het  versterken van de kennispositie van de Kamer. 

Beeld: ©awti

Kennisbenutting beter inbedden in beleidsprocessen van de overheid: drie punten

1. Goed gebruik van kennis
Zorg ervoor dat beleidsmakers en politici hun voorstellen vaker en beter baseren op kennis en expertise.  Niet alleen meer kennisbenutting, maar ook tot een goed gebruik van kennis;

2. Kennisdebat
Voordat je kiest beleid te baseren op kennis zou je moeten debatteren over de aard van de beschikbare kennis;

3. Eigen expertisecentrum Tweede Kamer
Als kennisgeheugen en om, samen met kennisinstellingen, nieuwe gezamenlijke kennis op te bouwen zowel op de werkterreinen van de
vaste Kamercommissies. 

Kennisevenement Beweren en Bewijzen

Tijdens het programma werd ingegaan op de waarde van de wetenschap voor politiek en burgers. Welke rol spelen wetenschap en advies in het parlementaire proces? Wat is de impact van onderzoek voor politiek en burger? En hoe staat het met het vertrouwen van burgers in instituties en wetenschap? Dergelijke vragen kwamen aan de orde. De bijeenkomst is geïnitieerd door de motie Tielen uit juli 2019, die zegt dat wetenschappelijke kennis bijdraagt aan de effectiviteit van beleidskeuzes en dat het voor beleidsmakers en Kamerleden waardevol is om regelmatig kennis uit te wisselen.