Achtergrondstudie The Higher Education and Research System in England Technopolis

Achtergrondstudie – The higher education and research system in England: a country profile for AWTI (Technopolis)

In opdracht van de AWTI bracht Technopolis in kaart hoe het stelsel voor hoger onderwijs en onderzoek in Engeland, als onderdeel van het Verenigd Koninkrijk, functioneert. Hoe zijn hoger onderwijs en onderzoek georganiseerd, wat zijn de prestaties en hoe wordt het stelsel aangestuurd? De achtergrondstudie beschrijft ook de verschillende typen instellingen die hoger onderwijs verzorgen en onderzoek verrichten. De studie gaat verder in op de financiering, de aansturing en de toegankelijkheid van het stelsel. Verder bespreekt de studie de link tussen arbeidsmarkt en hoger onderwijs in Engeland.

Deze achtergrondstudie is verricht ten behoeve van het AWTI-advies ‘Het stelsel op scherp gezet. Naar toekomstbestendig hoger onderwijs en onderzoek’.