Werkprogramma 2019

De AWTI heeft op 7 september zijn werkprogramma voor 2019 vastgesteld en aangeboden aan de minister van OCW.