Werkprogramma 2019

De AWTI gaat in 2019 onderzoeken hoe Nederland nu en in de toekomst moet omgaan met de technologische veranderingen. Dit staat in het Werkprogramma 2019 dat de AWTI op 7 september 2018 heeft aangeboden aan de minister van OCW. Sleuteltechnologieën zoals fotonica, nano-, quantum- en biotechnologie zullen de manier waarop we leven, leren, innoveren, werken en produceren ingrijpend veranderen. Voor een succesvolle aanpak van de maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, e-health of duurzame landbouw zijn technologische doorbraken van groot belang. Hoe kan Nederland beter inspelen op al deze technologische veranderingen?

Naast de technologische veranderingen heeft de AWTI nog drie andere thema’s gekozen waar hij zich in 2019 op richt. Om te beginnen zet de AWTI het al gestarte adviestraject over ‘transities’ voort: hoe kunnen wetenschap, technologie en innovatie worden ingezet om grote maatschappelijke transities goed te laten verlopen? Het derde thema gaat over ondernemerschap: hoe kan de Nederlandse overheid innovatief ondernemerschap stimuleren? Tot slot adviseert de AWTI in 2019 over centrale en decentrale governance.