Samenvatting (NL) scriptie: Economische en maatschappelijke ambities in de topsector Life Sciences & Health

Maaike den Heijer (masterstudent 'Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences', VU) deed van maart t/m augustus 2015 stageonderzoek bij de AWTI. De centrale vraag van haar onderzoek was welke positie de diverse stakeholders in de topsector Life Sciences & Health aannemen ten opzichte van de verschillende (economische en maatschappelijke) doelen.

Conclusies en aanbevelingen

De bevindingen zijn onder meer dat de industrie geen keyplayer in de topsector is, zorgverzekeraars in de topsectors nauwelijks een rol spelen, de wetenschap sterk vertegenwoordigd is en dat de nadruk bij de concrete projecten vooral op 'cure' lijkt te liggen en minder op 'preventie' en 'care'.

De aanbevelingen die worden gedaan zijn:

  1. betrek meer bedrijven en zorgverzekeraars in de regiegroep
  2. betrek meer stakeholders met interesse in sociaal-culturele en diensteninnovaties
  3. focus het budget op specifieke onderwerpen die betrekking hebben op de 'prevention-cure-care cycle'
  4. begin een dialoog over de middelen die nodig zijn om bij te dragen aan de maatschappelijke uitdagingen.

De AWTI is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de scriptie.