Artikel Verwevenheid van onderwijs en onderzoek

Naar aanleiding van het advies Verwevenheid van onderwijs en hoger onderzoek hebben raadsmedewerkers Kathleen Torrance en Marcel Kleijn een artikel geschreven voor het tijdschrift HO management.