Landenstudie Collaborate to innovate

Nederland is gebaat bij meer samenwerking met Brazilië op het domein van innovatie en wetenschap. Maar voor succesvolle samenwerking zijn gerichte keuzes voor samenwerkings­gebieden nodig. Ook zijn goede afstemming binnen de ‘gouden driehoek’ en oog voor de lange termijn van groot belang. Dit staat in de AWTI-landenstudie Collaborate to innovate die op 9 november a.s. aan de bewindspersonen van OCW en de ambassadeur van Brazilië in Nederland wordt aangeboden. De AWTI koppelt hieraan een briefadvies.