AWTI brief over evaluatierapport AWTI 2010-2014

De AWTI is geëvalueerd over de periode 2010-2014. De evaluatie is opgesteld door een commissie onder leiding van Johan de Leeuw.

De AWTI heeft een brief met een reactie op de evaluatie verzonden naar de minister van Economische Zaken, de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.