Werkprogramma 2015

Het werkprogramma van 2015 beoogt bij te dragen aan inzicht in de relatie onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven, aan beleidsopties rondom Science 2.0, aan het vergroten van het kennisabsorptievermogen van bedrijven en kennisinstellingen en aan de verdere ontwikkeling van het topsectorenbeleid.