Briefadvies: Bundel de krachten met een ‘Connection Point Netherlands China’

De AWT bracht een jaar geleden het advies ‘De Chinese handschoen’ uit over intensivering van de samenwerking tussen Nederland en China op het gebied van kennis en innovatie. In een nieuw briefadvies geeft de AWT nadere invulling aan de aanbeveling om een China-platform op te richten waarin Nederlandse partijen kennis, ervaring en contacten kunnen uitwisselen: het ‘Connection Point Netherlands China’ (CPNC).