Briefadvies regeerakkoord

Kennis- en innovatiebeleid moet speerpunt worden in het regeringsbeleid. Dit bepleit de AWT in zijn brief aan het nieuwe kabinet. Alleen dan kan Nederland zijn plek in de top 5 van meest competitieve economieën bestendigen. De raad pleit voor continuïteit van beleid en ziet investeringen in kennis als de bron van toekomstige welvaart.

Kennis en innovatie is niet alleen een zaak van OCW en EZ, maar moet ook aandacht krijgen in bijvoorbeeld het ontwikkelingsbeleid. Dit leidt tot schaalvoordelen en een krachtige stimulans voor kenniscirculatie.

Dit is niet alleen belangrijk voor de economie, maar ook voor het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals vergrijzing, schone en voldoende energievoorziening.