Drie prioriteiten voor het wetenschaps – en innovatiebeleid

Nederland dreigt een generatie aan wetenschappers te verliezen als gevolg van het wegvallen van de FES-gelden. Een ontwikkeling die de Nederlandse kennissamenleving zich niet kan veroorloven. De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) roept de nieuwe regering in haar brief aan de informateurs onder meer op om voldoende middelen vrij te maken om het aantal promotieplaatsen weer op peil te brengen.