Ambitieuze ondernemers verdienen een ambitieuze overheid

Nederland heeft te weinig ondernemers met een groeiambitie. De AWT adviseert de overheid om ambitieus ondernemerschap extra te bevorderen. “Als er te weinig ondernemers met groeiambitie zijn dan blijft de Nederlandse economische structuur kwetsbaar: een paar hele grote multinationals en heel veel ZZP’ers”, zegt AWT-voorzitter Jan Anthonie Bruijn. “Die zijn nodig, maar het is niet voldoende. Om economisch te groeien en nieuwe banen te creëren zijn meer ondernemers nodig die willen groeien.”

In het onderwijs liggen grote kansen om een positievere houding ten aanzien van ambitie te stimuleren en om benodigde vaardigheden voor (ambitieus) ondernemerschap bij te brengen. De AWT adviseert de overheid om in het beleid rond Onderwijs & Ondernemen meer aandacht te besteden aan groeiambitie, en een verhoging van het aantal ondernemers met groeiambitie expliciet als beleidsdoel te stellen. Daarnaast pleit de AWT ervoor dat de overheid zoekt naar mogelijkheden om voor startende en/of kleine ondernemers uitzonderingen te maken die mogelijke obstakels voor groei wegnemen. De raad denkt hierbij aan versoepelingen op het terrein van ontslagbescherming en vermindering van de werkgeverslasten. De raad vindt ook dat de ‘vrije val’ in sociale zekerheden voor ambitieuze werknemers die overwegen een onderneming te starten verkleind moet worden.

In Engeland is onlangs een overheidsprogramma gelanceerd om 10.000 ambitieuze groeiondernemers te coachen. De AWT is van mening dat een opschaling van de Nederlandse initiatieven, zoals het Groeiversneller programma, wenselijk is.