Achtergrondstudie 42: Kiezen voor de kennissamenleving

De AWT beveelt aan om het politieke debat over de kennissamenleving aan te gaan. Nederland heeft eerst en vooral behoefte aan visie en richting. Debat is noodzakelijk om draagvlak voor de benodigde intensivering van het beleid te genereren. In deze achtergrondstudie geeft de AWT een eerste aanzet.