Achtergrondstudie 40: Vision China on Sino-Dutch knowledge cooperation

International Top Talent onderzocht de visie van Chinese onderzoekers op hun onderzoekssamenwerking met Nederland.