Debat Wetenschapsbeleid: bijdrage AWTI

Op 18 april 2023 vergadert de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Tweede Kamer over het wetenschapsbeleid. Op de agenda staan verschillende AWTI-adviezen en de bijbehorende departementale beleidsreacties. In een korte notitie, die de AWTI aan alle commissieleden stuurde, geven wij een overzicht van de belangrijkste punten die de AWTI maakt in de betreffende adviezen in relatie tot het commissiedebat.