Jaarverslag 2023

De AWTI heeft zijn jaarverslag over het jaar 2023 gepubliceerd. 

Het jaar 2023 stond voor de AWTI in het teken van vooruitkijken én terugblikken. Vooruitkijken deden we naar het wetenschaps- en innovatiebeleid van Nederland en de Europese Unie. In maart 2023 publiceerde de AWTI zijn advies Strategisch Samenspel. Bundel de kracht van Nederland en de EU voor meer impact van onderzoek en innovatie. Door hun krachten beter te bundelen kunnen Nederland en de Europese Unie (EU) meer resultaat halen uit onderzoek en innovatie in de vorm van versterking van excellent onderzoek en een grotere bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. De AWTI adviseert het kabinet om proactief en strategisch in Brussel te opereren met een gerichte agenda voor onderzoek en innovatie. Met een open blik naar nieuwe initiatieven vanuit de EU. Nu is de houding van Nederland vaak te afwachtend en maakt de regering geen keuzes. Daardoor mist Nederland kansen.

Het jaar 2023 was verder het jaar waarin de AWTI zijn advies In dienst van de toekomst. Van optimalisatie naar transformatie heeft gepubliceerd. Ons land staat voor grote opgaven op gebieden als zorg, wonen, voedsel, energie, mobiliteit en natuur. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat het aanpakken van deze opgaven niet werkt als we binnen de bestaande systemen blijven doorgaan. We hebben radicaal nieuwe oplossingen nodig om onze samenleving en economie klaar te stomen voor de toekomst. De nieuwe Tweede Kamerleden zijn aan zet om een aantal scherpe, fundamentele keuzes te maken voor een toekomstbestendig Nederland.

Ook was 2023 voor de AWTI het jaar van terugblikken. Een externe commissie onder voorzitterschap van prof. dr. Reinhilde Veugelers heeft de vierjaarlijkse evaluatie over 2019-2022 uitgevoerd. De commissie Veugelers spreekt haar waardering uit voor de AWTI. De AWTI heeft de afgelopen vier jaar uitstekend gefunctioneerd en binnen de beperkte capaciteit zijn kwalitatief hoogwaardige en inhoudelijk rake adviezen gepubliceerd. De commissie is ook positief over de goede verbindingen met andere organisaties en de rol die de nieuwe voorzitter en secretaris-directeur vervullen. Ook spreekt ze haar waardering uit voor de wijze waarop de AWTI is omgegaan met de aanbevelingen van de vorige evaluatiecommissie Knottnerus.