Jaarverslag 2021

Het jaar 2021 stond voor de AWTI in het teken van verandering en vooruitgang. Verandering in de wijze waarop we ons werk hebben gedaan. Een mix van online en live bijeenkomsten. En verandering in de wijze waarop we onze adviezen hebben aangeboden en breed onder de aandacht hebben gebracht. Middels een 'tour-de-regio', videoconferenties en webinars. Er is een voorzitterswissel geweest en er zijn nieuwe raadsadviseurs aan de slag gegaan. Daarmee zijn we beter voorbereid op de toekomst. En last but not least, we hebben weer een aantal weldoordachte adviezen opgeleverd.