Jaarverslag 2018

De AWTI wil met zijn adviezen bijdragen aan het versterken van de innovatieve, wetenschappelijke en technologische kracht van mensen, bedrijven en kennisinstellingen. En daarmee aan een toekomstbestendige Nederlandse economie en samenleving. In 2018 besteedde de AWTI bijzondere aandacht aan twee zaken die hiervoor essentieel zijn: het verspreiden van innovaties en de bereidheid tot internationale samenwerking.