Hoe zorgen we dat ondernemers beter gebruik maken van de kennis die onderzoekers ontwikkelen?

Deze vraag stond centraal tijdens het AWTI-webinar van dinsdag 26 oktober 2021. Het webinar (klik hier voor de video van het webinar) werd georganiseerd vanwege de publicatie van het AWTI-advies: Kansen pakken met kennis - Hoe onderzoekers en ondernemers elkaar beter vinden.

Het webinar, gemodereerd door Hamilcar Knops (AWTI-medewerker en tevens projectleider van het advies) begon met een korte toelichting op het advies door Jos Benschop (vanaf 11 minuten). Jos Benschop is AWTI-raadslid en als senior vice president technology bij ASML verantwoordelijk voor research en system engineering.

Benschop legde uit dat er veel kennis wordt ontwikkeld, die ondernemers goed zouden kunnen gebruiken (en dat ook willen), maar dat de ondernemers in de praktijk toch niet genoeg profiteren van die kennis. De AWTI heeft zich dan ook gebogen over de adviesvraag: ‘Hoe schept de Nederlandse overheid de juiste omstandigheden om kennisuitwisseling tussen kennisinstellingen en ondernemers optimaal te laten zijn?

De AWTI doet drie hoofdaanbevelingen in zijn advies:

  1. Zorg dat onderzoekers en ondernemers elkaar vaker en beter vinden;
  2. Bevorder de uitwisseling van kennis via mensen. Hier zit nog een groot onbenut potentieel. Mensen maken het verschil;
  3. Stimuleer valorisatie op maat met professionele ondersteuning. Bied kennisinstellingen hiervoor de ruimte en mogelijkheden.

Na deze toelichting door Jos Benschop deelden Michiel Hulsbergen van Dialogue Trainer en Maarten Steinbuch van Eindhoven Engine, vanuit hun praktijkervaring hun visie op de problemen en oplossingen die in het advies aan de orde komen (vanaf 26 min.). Hun tweegesprek werd ingeleid door een filmpje over wat Eindhoven Engine doet om onderzoekers en ondernemers beter met elkaar te verbinden.

Michiel Hulsbergen en Maarten Steinbuch waren het erover eens dat de sleutel tot oplossingen zit in het stimuleren van menselijke interactie. Michiel Hulsbergen pleitte voor een gezamenlijke onderzoeksagenda en het gezamenlijk formuleren van vragen en oplossingen. Maarten Steinbuch benadrukte:

Bij bedrijven zit ook veel kennis die interessant is voor onderzoekers.

Hij pleitte ervoor om het lokaal te houden, want daar zit de sterkte.

Vorm samen langjarige consortia rondom thema’s en neem MKB-bedrijven daarin mee.

Vervolgens kwam in een video Paul Tuinenburg van Impacter aan het woord (vanaf 47 min). Paul Tuinenburg is een mooi voorbeeld van een ondernemer die onderzoekers helpt met zijn product (op 47 min). Bovendien maakt zijn bedrijf goed gebruik van dubbelfuncties: medewerkers die deels bij het bedrijf en deels bij een kennisinstelling werken. Het stimuleren van dubbelfuncties was een van de aanbevelingen van het advies.

In het afsluitende blok van het webinar (tussen 50 en 62 minuten) ging Jos Benschop in gesprek met Michiel Sweers, directeur Innovatie en Kennis bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Michiel Sweers geeft een eerste - meer persoonlijke - reactie op het advies.

We scoren internationaal inderdaad minder goed op leggen van verbindingen. En dat is wel een belangrijke voorwaarde voor innovatie. Het is wel twee kanten op. Van onderzoekers naar ondernemers, maar ook andersom.

Wat spreekt hem erg aan uit het advies?

De uitwisseling van kennis gaat via mensen. Dus die uitwisseling nog beter organiseren is interessant om naar te kijken. Ondernemers en onderzoekers hebben wel ieder hun eigen rol. Soms is de samenwerking te intensief. Onafhankelijk zijn blijft een belangrijk punt. Er is al een uitgebreid instrumentarium voor ondernemers. We moeten niet nog meer instrumentarium gaan stapelen.

Directeur Sweers van EZK hoefde niet met lege handen naar huis: in de afsluitende poll gaven de deelnemers aan het webinar aan wat volgens hen nu als eerste opgepakt moet worden. Het meest genoemd werd het verbeteren van de matching tussen vragen van ondernemers en onderzoekers. Daarna volgde het bevorderen van co-locatie en co-creatie.