AWTI-advies Samen de lat hoog leggen
Beeld: Bas Kijzers

Samenvatting: Samen de lat hoog leggen - Rijk en regio bundelen krachten voor innovatie

Nederland staat voor grote transities naar een groene, duurzame, digitale en inclusieve economie. Innovatie is hierin cruciaal. Innoveren gebeurt in de regio. Dáár vinden bedrijven, wetenschappers, talent en maatschappelijke organisaties elkaar en ontstaan inspirerende initiatieven en kansen voor vernieuwing. In de ene regio lukt dat beter dan in de andere. Regio’s hebben elk te maken met specifieke opgaven om hun economie te vernieuwen, om de brede welvaart te versterken en om aan transitieopgaven bij te
dragen. De verschillen tussen regio’s worden – mede door de coronacrisis – alleen maar groter. De Nederlandse brede welvaart en de voortgang in transities zijn echter afhankelijk van de innovatiekracht van álle regio’s. Daarvoor is het ook noodzakelijk dat relevante regionale innovatie-initiatieven onderling sterk verbonden zijn. Het rijk heeft een belangrijke rol in het faciliteren hiervan.