Beeld: Bas Kijzers

Persbericht: Dringend aandacht nodig voor sleuteltechnologieën

Om mee te kunnen blijven doen op het wereldwijde hightechtoneel, moet de regering meer investeren in de ontwikkeling van sleuteltechnologieën. Ook moet de regering het initiatief nemen om te komen tot weloverwogen keuzes voor sleuteltechnologieën waarin ons land het verschil kan maken. Dit zegt de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) in het advies ‘Krachtiger kiezen voor sleuteltechnologieën’. Het advies is op verzoek van de regering opgesteld en gisteren aangeboden aan mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Sleuteltechnologieën zoals artificiële intelligentie, biotechnologie, nanotechnologie en kwantumtechnologie helpen ons met baanbrekende innovaties op alle fronten vooruit. Ze zorgen voor betere medische zorg, schoner vervoer en efficiëntere en schonere productie.

“Nederland heeft een goede kennispositie op dit gebied, maar andere landen investeren er al langer, meer en gerichter in.” stelt Uri Rosenthal, voorzitter van de AWTI. “Het is nodig meer en gerichter te investeren in de ontwikkeling van sleuteltechnologieën. Als we de ontwikkeling en toepassing van deze technologieën overlaten aan andere landen worden we afhankelijk van elders gemaakte keuzes.”.

“De regering investeert nu te weinig en te versnipperd in de ontwikkeling van sleuteltechnologieën” aldus AWTI-raadslid Nienke Meijer. “De regering kan nu alleen ad-hoc reageren op initiatieven en keuzes die bottom-up tot stand komen en afhankelijk zijn van gevestigde belangen en sterke lobbyisten. Interdepartementale afstemming ontbreekt en waarden, dilemma’s en zorgen die leven in de samenleving blijven onderbelicht. Dit moet anders. De regering moet actief beleid voeren en zorgen voor een integrale aanpak met doordachte keuzes en meer middelen.”

De AWTI doet daarom de volgende aanbevelingen aan de regering:

  • Maak een helder kader met daarin de strategische afwegingen die voor Nederland van belang zijn. Alleen dan zijn weloverwogen keuzes mogelijk en heeft ons land invloed op de ontwikkeling van sleuteltechnologieën.
  • Roep kennisinstellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties op om nationale sleuteltechnologieprogramma’s te ontwikkelen en daarmee een impuls te geven aan de ontwikkeling van sleuteltechnologieën. Deze programma’s bundelen langs de gehele kennis- en innovatieketen onderzoek en ontwikkeling op een specifieke technologie of combinatie van technologieën.
  • Kies niet zelf tussen programma’s, maar vraag onafhankelijke experts te kiezen met behulp van het kader.
  • Investeer tussen de 0,5 en 1 miljard euro extra per jaar in nationale sleuteltechnologieprogramma’s om in de pas te lopen met andere landen. Laat dit niet ten koste gaan van de investeringen in de brede kennisbasis. Meer geld maakt internationale samenwerking mogelijk, trekt toptalent aan en vergroot de kans op doorbraken.

Deze aanpak zorgt voor een gerichte impuls zodat Nederland zijn vooraanstaande rol kan behouden. Het zorgt ervoor dat keuzes doordacht en op basis van deskundigheid gemaakt zijn en minder afhankelijk worden van gepolder, gevestigde belangen en sterke lobbyisten.