Factsheet: Aan kamerleden voor notaoverleg Strategische Agenda Hoger Onderwijs

Op de agenda van het notaoverleg van 10 februari a.s. staat de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek. De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) heeft in juni 2019 een adviesrapport gepubliceerd over de toekomstbestendigheid van het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland: Het stelsel op scherp gezet. Ook dit advies staat op de agenda. De Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek bevat de kabinetsreactie op het AWTI-advies. In de factsheet geeft de AWTI een kort overzicht van het advies, inclusief een aantal aandachtspunten voor de bespreking.