Advies: Briljante bedrijven

De overheid moet zich meer richten op de ondernemingen die voor economische groei in Nederland zorgen: groeibriljanten. Dit zijn innovatieve ondernemingen met de ambitie en potentie om te groeien, veelal internationaal. De overheid moet deze groeibriljanten centraal zetten en een goede omgeving voor hen creëren om te groeien.

Effectieve ecosystemen voor ambitieuze ondernemers

Groeibriljanten floreren in een omgeving, waarin zij indien nodig snel de juiste partners vinden die hen kunnen helpen bij het oplossen van de diverse problemen die zij op hun groeipad tegenkomen. Nederland doet het goed, maar de overheid kan nog veel meer doen om het Nederlandse ecosysteem voor groeibriljanten te versterken. Er liggen grote kansen in het bevorderen van samenwerking tussen groeibriljanten, nationale en internationale opdrachtgevers, publieke partijen en ondernemingen uit andere sectoren en branches.

Daarvoor is wel een verandering van mindset nodig bij de regionale en nationale overheid. Het instrumentarium moet worden toegesneden op de wensen en behoeften van groeibriljanten: snel, efficiënt en flexibel.