Advies: Regionale hotspots

Dit advies geeft aan wat overheden (Rijksoverheid, regio’s, provincies, gemeenten) kunnen doen om regionale hotspots voor innovatie in Nederland tot verdere bloei te brengen.

Broedplaatsen voor innovatie

Regionale hotspots zijn geografische clusters van bedrijven, kennisinstellingen en andere partners die een netwerk vormen en zich samen richten op innovatie. Internationale voorbeelden tonen aan dat hotspots van belang zijn voor de regionale economie, en soms ook voor een land als geheel.

Het advies Regionale hotspots - Broedplaatsen voor innovatie is 10 november 2014 aangeboden aan staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan minister Kamp van Economische Zaken door AWTI-voorzitter Uri Rosenthal en AWTI-raadslid Luc Soete.