Landenstudie: Going Dutch

Hoe ziet de kennissamenleving van de toekomst eruit? Wat betekent de internationalisering van de wereld van kennis, onderzoek, technologie en innovatie? De AWT wil de discussie in politiek en maatschappij over de toekomst van de kennissamenleving voeden en inspireren.

De kennissamenleving in internationaal perspectief

Op basis van zijn analyse formuleert de Adviesraad voor het Wetenschap- en Technologiebeleid (AWT) vier aanbevelingen om het Nederlandse kennis- en innovatiebeleid meer strategisch en toekomstbestendig te maken.