Advies: Innovatie zonder inventie

Het innovatiebeleid van EZ moet zich meer richten op een belangrijke groep uit het Midden- en Kleinbedrijf: de 'toepassers'. Ter versterking van het innovatievermogen van deze groep moet meer werk gemaakt worden van kennisabsorptie en kennisverspreiding.