Advies: De waarde van weten

Onderzoek verrichten aan de universiteit draagt bij aan de ontwikkeling van essentiële vaardigheden van onderzoekers. Deze onderzoekscompetenties zijn van groot economisch belang. Wil men de economische betekenis van universitair onderzoek goed in kaart brengen, dan mag men de waarde van deze onderzoeksvaardigheden niet uit het oog verliezen. Daarnaast moet uiteraard ook gekeken worden naar de economische waarde van de onderzoeksuitkomsten zelf.