Advies: Een vermogen betalen

Het ministerie van OCW moet het universitaire onderzoek stabiel blijven financieren en geen verdere stappen zetten richting prestatiebekostiging. Meer zwaartepunten vormen, is de belangrijkste uitdaging.