Advies: De prijs van succes

Matching van onderzoekssubsidies legt een te groot beslag op de investeringscapaciteit van universiteiten. Dit dreigt schade op te leveren voor de kwaliteit en het vernieuwend vermogen van onderzoek. Herziening van de praktijk dat universiteiten bij elke onderzoekssubsidies zelf geld moeten bijleggen, is noodzakelijk.