Advies: Gewoon doen!?

Onlangs hebben de Europese regeringsleiders te Barcelona afgesproken dat de O&O-uitgaven binnen de EU in 2010 3% van het bruto binnenlands product moeten bedragen. Onze overheid moet deze ambitie niet te letterlijk nemen.