Advies: KP6 laten werken

Wil Nederland als kennisland zichtbaar tot de internationale top behoren, dan moeten Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven voortvarend inzetten op het Zesde Kaderprogramma van de Europese Unie.