Advies: Hógeschool van kennis

De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologie-beleid (AWT) en de Onderwijsraad vinden dat de kennisuitwisseling tussen hogescholen en het bedrijfsleven verbetering behoeft. Dit is nodig om hogescholen hun rol in de kennissamenleving goed te kunnen laten vervullen. Uiteindelijk moet de hogeschool een regionaal kenniscentrum worden. Voor het zover is, moet er zowel van de kant van de overheid, als van de kant van de hogescholen en de regionale bedrijven en instellingen nog het nodige gebeuren.