Advies: Communicatie over wetenschap en techniek

Over wetenschap en techniek wordt op allerlei manieren gecommuniceerd tussen zeer verscheidene groepen belanghebbenden. Dit advies beperkt zich tot de rol van de overheid ten aanzien van communicatie tussen wetenschappers en het brede publiek.