Wetenschap

Onderzoek en wetenschap leveren een grote bijdrage aan onze welvaart en ons welzijn. Het Nederlandse onderzoek staat in de wereld hoog aangeschreven en is afkomstig van universiteiten van zeer hoog niveau. Daar kan ons land met recht trots op zijn.

Voor een toekomstbestendig Nederland is het belangrijk dat we blijven investeren in wetenschap en onderzoek, zowel in fundamenteel als praktijkgericht onderzoek. De AWTI vraagt daarbij ook aandacht voor het belang van het toepassingsgericht onderzoek, omdat hij signaleert dat dit soort onderzoek nu onvoldoende omvang en massa heeft. Ook ontbreekt daar een stabiele langjarige financiering.

De AWTI wijst erop dat de toegankelijkheid tot wetenschappelijke kennis en onderzoek verbetering behoeft. Een goede stap voorwaarts hierin is open access en het ruimer delen van onderzoeksgegevens. Tot slot kan Nederland zich nog beter als kennisland op de kaart zetten door actieve ondersteuning vanuit de diplomatie.

Documenten