Wetenschap

Onderzoek en wetenschap leveren een grote bijdrage aan onze welvaart en ons welzijn. Het Nederlandse onderzoek staat in de wereld hoog aangeschreven. Daar kan ons land met recht trots op zijn.

De goede positie van het Nederlandse onderzoek is echter niet vanzelfsprekend. Onderhoud en investeringen zijn vereist om te waarborgen dat het onderzoek zijn maatschappelijke rol in de toekomst kan blijven spelen.

De overheid heeft drie ambities voor het Nederlandse onderzoek geformuleerd : 1) de Nederlandse wetenschap is van wereldformaat, 2) de Nederlandse wetenschap is meer verbonden met de maatschappij en het bedrijfsleven en heeft maximale impact, en 3) de Nederlandse wetenschap is ook in 2025 een broedplaats voor talent. De AWTI richt zich met zijn adviezen op het realiseren van deze ambities.

Documenten