Technologie

Technologie maakt onze wijze van leven mogelijk. Hoe wij produceren en consumeren, hoe wij samenleven en hoe wij communiceren krijgen vorm door technologie. Nieuwe technologieën komen in rap tempo ter beschikking, zoals slimme robots, flexibele 3D-printers en duurzame energietechnologieën.

Verdere inzet op technologische ontwikkeling is cruciaal voor het aangaan van maatschappelijke uitdagingen die voortkomen uit milieubelasting, klimaatverandering, uitputting van energiebronnen en grondstoffen, ontgroening en vergrijzing.

Het realiseren van de ambities van de overheid op tal van terreinen, uiteenlopend van welvaart en participatie tot energiebesparing en duurzaamheid, is afhankelijk van technologische ontwikkeling en. Deze ontwikkelingen vragen de gezamenlijke inzet van publieke onderzoeksinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland. De AWTI adviseert de overheid over de Nederlandse bijdrage hieraan.