Technologie

Technologie maakt onze wijze van leven mogelijk. Hoe wij produceren en consumeren, hoe wij samenleven en hoe wij communiceren krijgen vorm door technologie. Nieuwe technologieën komen in rap tempo ter beschikking, zoals slimme robots, flexibele 3D-printers en duurzame energietechnologieën.

Verdere inzet op technologische ontwikkeling is daarom cruciaal voor het helpen oplossen van maatschappelijke problemen zoals milieuproblematiek, klimaatverandering, uitputting van energiebronnen en grondstoffen en de ontgroening en vergrijzing. De overheid heeft een belangrijke rol om deze technologische ontwikkelingen te stimuleren, samen met publieke onderzoeksinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland. De AWTI adviseert de regering en het parlement over de Nederlandse bijdrage hieraan.