Innovatie

Innovaties leveren nieuwe producten en diensten en leiden tot stijgingen van welvaart en welzijn. Ze vormen de basis voor de toename van concurrentiekracht en productiviteit van de Nederlandse economie.

Nederland is een innovatief land. Maar dat kan snel veranderen als het innovatieklimaat erodeert. Dat klimaat hangt van veel factoren af, waaronder ondernemerschap en een cultuur van ondernemendheid, naast de beschikbaarheid van kennis en vaardigheden, van risicodragend kapitaal, van samenwerkingspartners en marktkansen.

De overheid bevordert een ondernemingsklimaat dat ontwikkeling en verspreiding van innovaties stimuleert ten behoeve van de concurrentiekracht van bedrijven in Nederland en het aangaan van maatschappelijke uitdagingen. De AWTI ondersteunt dit met adviezen die betrekking hebben op het onderzoeks- en innovatiebeleid.

Documenten