Innovatie

Innovaties leveren nieuwe producten en diensten en leiden tot stijgingen van welvaart en welzijn. Ze vormen de basis voor de toename van concurrentiekracht en productiviteit van de Nederlandse economie. Nederland behoort op dit moment tot de top vijf meest innovatieve landen ter wereld. Om deze sterke positie te behouden, is het van belang dat de overheid een innovatief klimaat stimuleert waarin voldoende kennis, vaardigheden en risicodragend kapitaal aanwezig is.

Daarbij vraagt de AWTI aandacht voor het belang van verspreiding van innovaties. De AWTI signaleert namelijk dat Nederland veel innovaties ontwikkelt, maar dat de verspreiding van deze innovaties hapert. Hierdoor blijven veel innovaties klein of ongebruikt. Daarnaast ligt de nadruk vaak te veel op technologische innovatie, terwijl de innovaties in vormgeving/design, diensteninnovatie en sociale innovatie minstens zo belangrijk zijn.

Documenten