Briefadvies: Eerste observaties uit de ‘Balans van de topsectoren’

Het kabinet heeft eind vorig jaar aan de AWT gevraagd om in 2014 een ‘Balans van de topsectoren’ op te stellen. Op verzoek van de minister van Economische Zaken formuleert de AWT nu al een aantal eerste observaties en aandachtspunten rond de topsectorenaanpak.

De raad ziet dat de topsectorenaanpak een dynamiek op gang heeft gebracht die bijdraagt aan sterkere relaties binnen de ‘gouden driehoek’. Die dynamiek moet behouden blijven en daarom adviseert de raad het beleid voort te zetten. Onze eerste observaties leiden wel tot de conclusie dat de topsectorenaanpak verbeterd moet worden. Een aantal zaken behoeft op korte termijn aandacht.

De raad heeft de volgende aandachtspunten voor verbeteringen:

  • Verbeter de organisatie van de topsectoren;
  • Concretiseer ‘aansluiting van het MKB’;
  • Zet sterker in op de aanpak van sectoroverschrijdende (maatschappelijke) vraagstukken;
  • Ga een dialoog aan met beleidsmakers op regionaal niveau en zorg voor afstemming tussen nationaal en regionaal bedrijvenbeleid;
  • Faciliteer maatwerk in de inzet van instrumenten binnen verschillende topsectoren.