Achtergrondstudie: Vergelijkende studie naar het beleid t.a.v. grote onderzoeksfaciliteiten

Ten behoeve van de voorbereiding voor het advies 'Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur' heeft de AWT Technopolis gevraagd een achtergrondstudie uit te voeren naar het beleid in andere landen. Doel van de studie is om lering te trekken van het beleid buiten Nederland.