drs. P. (Paula) Gouw

drs. P. (Paula) Gouw

Functie
Raadsmedewerker
E-mailadres
p.gouw@awti.nl

Paula Gouw werkt sinds 2016 als raadsmedewerker bij de AWTI.

Tevens is zij als buitenpromovendus Onderwijswetenschappen verbonden aan het Welten Instituut van de Open Universiteit. Hiervoor heeft zij als beleidsadviseur gewerkt bij de ministeries van OCW, VWS, SZW en EZ, en als onderzoeker bij TNO en diverse adviesraden. Paula studeerde algemene economische wetenschappen, gezondheidspsychologie en onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit en Verwaltungsmanagement aan het Hans Sachs Institut in Wels, Oostenrijk.

Nevenfuncties:

  • Projectleider onderzoek ‘De laaggeletterde centraal’ bij het Welten Instituut
  • Docent / examinator Toegepaste Psychologie bij het NTI en de NCOI
  • Lid Curriculumcommissie Toegepaste Psychologie bij het NTI
     

Lopende projecten:

Zie ook