Wetenschap over disciplinegrenzen heen

Brede welvaart vraagt om een excellent wetenschapssysteem. Daarin moeten wetenschappers over disciplinegrenzen heen kunnen samenwerken. Juist daar ontstaan namelijk belangrijke doorbraken voor het aanpakken van maatschappelijke, economische en wetenschappelijke vraagstukken.

Samenwerking over disciplinegrenzen heen gebeurt in Nederland al op veel en diverse manieren. Wetenschappers uit verschillende disciplines houden zich bijvoorbeeld samen bezig met vraagstukken op het gebied van gezond ouder worden of een duurzame voedselvoorziening. Ze werken hierbij samen in tal van initiatieven, programma’s, instituten, centra, consortia en labs. Vaak zijn in deze initiatieven onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verbonden.

Interdisciplinaire samenwerking in onderzoek en onderwijs is echter niet gemakkelijk en kent veel uitdagingen. Hoe kunnen allerlei soorten onderzoek (fundamenteel, toepassingsgericht, praktijkgericht) en disciplines (zoals alfa, gamma en bèta) beter worden verbonden? Temeer omdat de wetenschap van oudsher disciplinair is opgezet, waarbij elke discipline eigen onderzoekculturen, methoden en publicatie-tradities kent. Wat is bovendien de rol van de overheid hierin?

Naar aanleiding van een adviesvraag van de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap buigt de AWTI zich vanaf maart 2021 over dit thema. Daarbij zal gereflecteerd worden op interdisciplinariteit, transdisciplinariteit, multidisciplinariteit, anti-disciplinariteit en convergentie, op het belang van monodisciplinariteit, en op de rol van de overheid. Ook zal de raad kijken naar internationale voorbeelden van wetenschap over disciplinegrenzen heen, en hoe dit door overheden wordt gefaciliteerd.

Verwachte publicatiedatum:

  • Begin 2022

Contactpersonen: