Hogescholen & universiteiten

Hoe toekomstbestendig is het huidige stelsel?
Universiteiten en hogescholen opereren in een (inter)nationaal krachtenveld tussen maatschappij, overheid en markt. Tal van ontwikkelingen binnen dit krachtenveld beïnvloeden hun positie en functioneren en daarmee ook de prestaties van het stelsel voor hoger onderwijs en onderzoek. In 2010 concludeerde de Commissie-Veerman al dat dit stelsel niet toekomstbestendig was, met als kernpunt dat meer differentiatie nodig is. Toch is dit in de praktijk niet of nauwelijks gerealiseerd. intussen gaan de ontwikkelingen door, zoals de digitalisering, de internationalisering en de steeds sterker voelbare marktmacht van buitenlandse topinstellingen.

Van deelonderwerpen naar samenhang

Dat roept opnieuw de vraag op in hoeverre het stelsel voor hoger onderwijs en onderzoek toekomst­bestendig is en welke rol universiteiten en hogescholen daarbinnen (moeten) spelen. Dat is het onderwerp van dit advies. Het regeerakkoord van Rutte-III heeft op een scala van deelonderwerpen binnen het hoger onderwijs maatregelen aangekondigd. De AWTI vindt het van belang om de verschillende aspecten in samenhang te zien, in het licht van het gehele stelsel van hoger onderwijs en onderzoek, binnen de context van nationale en internationale ontwikkelingen.

Contactpersonen

Planning

Najaar 2018