Transities

Nederland maakt zich op voor een aantal grootschalige transities. Denk aan de energietransitie en de ambitie om voor 2050 de woonvoorraad gasvrij te verduurzamen. De overgang naar een meer op persoonlijke preventie gerichte gezondheidszorg. Of de overgang naar circulaire en biobased economieën. In al die transities gaat het om structurele veranderingen waarin sociaal-culturele, economische, technologische en politieke ontwikkelingen nauw met elkaar verweven zijn. Wetenschap, technologie en innovatie spelen een belangrijke rol in de manier waarop wij vorm en richting geven aan transities.

De term transitie wordt steeds vaker gebruikt in onderzoek en beleid en is daarmee in toenemende mate een reguliere en vertrouwde term. Daardoor ontstaat de suggestie dat het bij een transitie om een concrete zaak gaat die kenbaar, beheersbaar en vatbaar voor beleid is. Paradoxaal genoeg verhult de term transities daarmee juist de ongrijpbaarheid die in de praktijk achter de term schuilgaat. Transities zijn het resultaat van een complex samenspel tussen vele actoren en factoren en laten zich moeilijk op klassieke wijze beheersen of sturen. Transities nopen tot bescheidenheid als het gaat om onze eigen rol en de maakbaarheid van de samenleving. Zo makkelijk als we de term transities in de mond nemen, zo moeilijk is het vorm geven aan transities in de praktijk. Transities vragen om een nieuw perspectief op waarden en ambities. Daarnaast vragen transities om nieuwe rolopvattingen, innovatieve samenwerkingsvormen en handelingsperpectieven. Wat kunnen we in dat kader leren van transities uit het verleden? Hoe kunnen we die lessen vertalen naar de huidige transitieopgaven? Wat vragen de actuele transities van overheid en samenleving? Welke rol zou de overheid moeten vervullen om haar ambities te realiseren? En hoe kan ze die rol praktisch vormgeven?

In het adviestraject Transities ontwikkelt AWTI een praktijkgericht perspectief op transities en wil hij  de overheden en hun partners adviseren over constructieve rollen, bijdragen en interventies met betrekking tot transities.

Contactpersonen

Planning

Begin 2019