Transities

Wat vragen de actuele transities van overheid en samenleving?  Hoe kunnen wetenschap, technologie en innovatie bijdragen aan transities? En welke rol zou de overheid daarbij moeten vervullen om haar ambities rond transities te realiseren? Dit zijn vragen die de AWTI wil beantwoorden in het advies over Transities.

Nederland maakt zich op voor een aantal grootschalige transities. Denk aan de energietransitie, de ambitie om in de toekomst gasvrij en duurzaam te wonen en aan de overgang naar een circulaire samenleving en biobased economie. Ook in de gezondheidszorg wordt gewerkt aan een transitie naar een meer leefstijl gerichte zorg in combinatie met persoonlijke preventie. In al deze transities gaat het om structurele veranderingen waarin sociaal-culturele, economische, technologische en politieke ontwikkelingen nauw met elkaar verweven zijn. Wetenschap, technologie en innovatie spelen een belangrijke rol in de manier waarop wij vorm en richting geven aan transities.

Maar, zo makkelijk als we het woord transities in de mond nemen, zo moeilijk is het om transities in de praktijk vorm te geven en te laten slagen. Transities vragen om een nieuw perspectief op waarden en ambities. Daarnaast vragen transities om nieuwe rolopvattingen, innovatieve samenwerkingsvormen en handelingsperpectieven. In dit advies zal de AWTI de overheden en hun partners adviseren op welke manier zij, met de inzet wetenschap, technologie en innovatie, hun transitie ambities kunnen realiseren.

Contactpersonen

Verwachte publicatie

Begin 2020