Sturing aan sleuteltechnologieën

Nieuwe technologieën, met name de zogeheten sleuteltechnologieën, staan wereldwijd in de belangstelling. Wat kan de Nederlandse overheid doen om de kansen ervan te benutten en ongewenste effecten te bestrijden? Over deze vragen gaat het advies over het beleid rond sleuteltechnologieën.

Hoge verwachtingen van sleuteltechnologieën

Sleuteltechnologieën zijn clusters van technologieën die ten grondslag liggen aan specifieke toepassingen in uiteenlopende economische en maatschappelijke domeinen. De verwachtingen over de positieve effecten van sleuteltechnologieën zijn wereldwijd hoog. Velen gaan ervan uit dat zij de manier waarop we leven, leren, innoveren, werken en produceren ingrijpend zullen veranderen. China en de Verenigde Staten concurreren dan ook om het mondiale leiderschap inzake de ontwikkeling van sleuteltechnologieën. Ook de EU houdt zich volop bezig met deze ontwikkelingen.

Oplossingen, maar ook nieuwe vragen

Naar verwachting zullen sleuteltechnologieën bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd neemt, wereldwijd, het maatschappelijk debat toe over de mogelijk ontwrichtende invloed van technologieën, neveneffecten en risico’s van technologieën en de rol van overheden hierin. Nieuwe technologieën roepen ook nieuwe maatschappelijke vragen op.  

Wat kan de overheid doen?

Wat kan de Nederlandse overheid doen om de kansen van sleuteltechnologieën te benutten maar ongewenste effecten tegen te gaan? Is Nederland al op de goede weg,  is meer of ander beleid nodig?  In het advies zal de AWTI ingaan op manieren waarop Nederland zijn vermogen om kansen en risico’s van technologieën te identificeren en adresseren kan versterken, oftewel hoe we beter kunnen worden in ´technology governance´.  

Contactpersonen

Verwachte publicatie

Begin 2020