Ondernemerschap en ondernemersklimaat

Innovatief en ambitieus ondernemerschap is onmisbaar voor het vinden van oplossingen voor maatschappelijke problemen, het toepassen van nieuwe kennis en het creëren van nieuwe waarde voor de samenleving. Nationaal en internationaal is er veel aandacht voor ondernemerschap en opschaling van innovaties en groeit het besef dat de overheid een belangrijke rol vervult in het creëren van een omgeving waarin ambitieuze ondernemers kansrijke innovaties kunnen opschalen en op de markt kunnen brengen. De AWTI zal in het advies over ondernemerschap en ondernemersklimaat zich buigen over de vraag hoe de Nederlandse overheid innovatief ondernemerschap kan stimuleren en de juiste entrepreneurial ecosystemen kan scheppen en versterken.

Contactpersonen: