Nederland en het wetenschaps- en innovatiebeleid van de Europese Unie

De Europese Unie is één van de drie grootste economieën in de wereld, met de grootste wetenschappelijke output. Nederland is als EU-lidstaat onderdeel van de Europese economie, en is daarnaast vertegenwoordigd in allerlei Europese verbanden, programma’s en subsidies (zoals de kaderprogramma’s en de ERC).

Het EU-beleid wordt voor wetenschap, technologie en innovatie (WTI) alleen maar belangrijker. Zo ziet de EU een belangrijke rol voor wetenschap en innovatie in het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen en in het opbouwen van een duurzame economie na de coronacrisis. Daarnaast zoekt de EU een nieuwe positie tussen oude en nieuwe grootmachten (zoals de Verenigde Staten en China). Nu is het de vraag hoe Nederland aansluit bij het WTI-beleid van de EU, en dit inzet voor de versterking van zijn eigen WTI. De AWTI buigt zich daarom momenteel over de volgende adviesvraag:

Hoe kan Nederland optimaal gebruik maken van het Europese WTI-beleid ten behoeve van de versterking van de impact van wetenschap, technologie en innovatie in en vanuit Nederland?

Om deze vraag te beantwoorden zal de raad vertrekken vanuit de Nederlandse doelstellingen en beleidsprocessen voor (de ontwikkeling van) wetenschap, technologie en innovatie en van daaruit kijken naar het Europese beleid en de ontwikkelingen. Vragen die daarbij aan bod zullen komen zijn: Hoe verhouden de Nederlandse visie/doelen voor WTI zich tot die op EU-niveau? Hoe kunnen we vanuit Nederland de juiste invloed uitoefenen op het Europese WTI-beleid? En hoe zorgen we ervoor dat Nederlandse partijen op een goede manier aansluiting weten te vinden bij de mogelijkheden die het EU–beleid biedt? Hoe kan de rijksoverheid hierin samenwerken met andere overheden?

Verwachte publicatiedatum:

Najaar 2022

Contactpersonen: