Kennismanagement bij de overheid

De AWTI bereidt momenteel een advies voor over kennismanagement bij de overheid. Goed kennismanagement is voor overheidsorganisaties, waaronder ministeries, essentieel om effectief te functioneren, maatschappelijke vraagstukken te doorgronden, complexe beleidsopgaven te adresseren en om de eigen organisatie blijvend te vernieuwen. Verschillende ontwikkelingen zorgen voor een toenemend belang van kennismanagement, zoals:

  1. Verandering in aanbod en aard van kennis. Er is inmiddels een continue stroom van nieuwe kennis uit de hele wereld, van diverse bronnen, die vaak onmiddellijk digitaal toegankelijk is. De overheid heeft te maken met een overvloed aan kennis, en de oorsprong en feitelijkheid ervan is niet altijd goed te herleiden.
  2. Veranderde rol van de overheid. Top-down aansturing heeft in de afgelopen decennia op veel terreinen plaatsgemaakt voor decentrale aansturing. Complexe beleidsopgaven vragen vaker om samenwerking tussen verschillende ministeries. Deze en andere ontwikkelingen in de rol van de overheid stellen andere, hoge eisen aan kennismanagement.
  3. Veranderde organisatie van de overheid. Overheidsorganisaties zijn netwerkorganisaties geworden, met fluïde structuren. Het rijk stimuleert talentvolle medewerkers via actief beleid om regelmatig van werkplek te veranderen. Hierdoor ‘verhuist’ kennis en ervaring steeds mee.

Het advies zal ingaan op de vraag hoe het er nu voor staat met het kennismanagement van de overheid. Welke inrichting van het kennismanagement van de overheid is nodig, gegeven bovenstaande ontwikkelingen?

Verwachte publicatiedatum:

Begin 2021

Contactpersonen: