Innoveren met sociale en geesteswetenschappen

Alle grote maatschappelijke uitdagingen hebben tenminste een punt gemeen. De mens is partij, soms veroorzaker, en ons doen en laten is van invloed op de uitkomst. Het belang van het toepassen van inzichten en kennis uit sociale en geesteswetenschappen wordt steeds vaker benadrukt, bijvoorbeeld het toepassen van gedragsinzichten in pandemiebestrijding. Deze wetenschappen bestuderen de complexe fenomenen die de basis kunnen vormen voor oplossingen voor de menselijke kant van de grote uitdagingen. Zijn sociale en geesteswetenschappen dan niet bij uitstek de wetenschappen voor effectieve innovatie in die complexe werkelijkheid? Hoe werkt de vertaling van fundamentele kennis uit deze wetenschapsgebieden naar toepasbare innovaties? Is de kennis uit deze gebieden voldoende toegankelijk? Waar liggen de kansen? Waar zitten hordes in beleid of de organisatie van de wetenschappelijke kennis en disciplines?

Verwachte publicatiedatum

Voorjaar 2024

Contactpersonen